Zirkelbach Ferenc levele az orosz fogságból nagymamámnak Eller Pálné született Zirkelbach Máriának

Eller Mária: Szonett a 7330-as lágerből jött levélhez

Zirkelbach Ferenc levele az orosz fogságból nagymamámnak Eller Pálné született Zirkelbach Máriának

Eller Mária

Versemet, Zirkelbach Ferenc, nagymamám öccsének 1947. május 3-án kelt leveléhez írtam, melyet a Szovjetunióból C.C.C.P. 7330 Lagerből küldött nagymamámnak Eller Pálné született Zirkelbach Máriának a Vöröskereszten keresztül Budaörs, Fő út címzéssel  5.VIII.1947.dátum  jelzéssel az orosz fogságból. Ide közvetlenül Budaörsről hurcolták el sváb származása miatt. Itthon épületszobrászként, kőművesként dolgozott és nagyon szépen énekelt basszusként, több hangszeren játszott, lemezfelvétel is készült énekéről testvéreivel  (A levél eredeti kézírással a versem mellett olvasható, a könnyebb érthetőség miatt ide is másoltam, hogy helyesen lehessen értelmezni a „d” betűk helyett használt”t”vagy „tt”-t javítottam, egyebekben meghagytam a helyesírási és stilisztikai hibákat. Ne felejtsük, hogy Feri bácsinak sváb nemzetiségűként német volt az anyanyelve, a magyar mellett, de lám-lám a levél mégis magyarul készült.)

 

Kedves Mariska levelem kezdetén tudatom veled

hogy hála Istennek egészséges vagyok amit mindnyájatok-

nak tiszta szívből kívánok. Kedves mariska tetőled már

egyszer kaptam egy levelet és egyszer az elektromos Művek-

től a családomról még nem tudok semmit csak annyit

hogy élnek nagyon aggódok a családom után hogy mi

van velük és hogy vannak és hogy van az édes mama

meg az öccséimmel én jól vagyok dolgozom a szakmámban

tudod hogy én a kőműves szakmában mind akár

az éneklésben állom a helyemet most ünnepeljük a

Májusi ünnepeket ahol én az orosz tiszti kar kérésére

ének számokkal fellépek és nagy örömüket hozok

nekik. Kedves Maris ha  haza jövök most majd

minden másképpen lesz mind volt mert az a borzasz-

tó népgyűlölet megszűnt. Kedves Maris

nagyon kérlek írjál mert nagyon szükséges hogy

kapnék még egy levelet. Kedves Mariska a levelemet zárom

azzal hogy mindenkit sokszor csókolom a boldog viszont-

látásra. Feri őcséd 1947 Május 3

 

Eller Mária: Szonett a 7330-as lágerből jött levélhez

 

„A boldogság az igazság gyümölcse”

Istentől ered a halál torkában,

még ott is legyőzte a bűnt, fogságban,

hol egyik nép a másikat gyűlölte.

 

A munka és a belső derű hőse,

járatos a valódi hit dolgában,

ez megmenti őt! hol bűn sincs kordában,

itt is vele van védangyala, őre.

 

Az életet félti, haza húz szíve,

de ott van vigaszul szép igaz lelke.

Dalol a munka ünnepén, tegnapról,

 

szépről, jóról, bánattal, búval telve,

hazáját, családját, sírva szeretve.

Szeresd a jót, Jézus hozta a földre!

(Budaörs, 2018. november 30.)