Mária Magdolnáról freskó és oldaloltár Budaörs Nepomuki St János templom

Eller Mária: Eucharisztia

Hálásan köszönöm „szabadító Istenünk” (Zsolt 68:2)

hogy eggyé válhatok Veled,

a csodás teremtett világod apró,

szeretetteljes részeként!

Hogy egyszeri és megismételhetetlen módon,

éppen az vagyok, aki a vagyok!

A Szentáldozás során meghalunk

a bűn számára és újjászületünk

Általad, Veled és Benned!

Gyönyörűséges a jelenléted,

mely boldogsággal árasztja el lényünk!

Az önátadás örömével,

a Veled való teljes azonosulás

katartikus élménye lenyűgöző.

Megmutatod a Szentlélek erejének

munkálkodását mibennünk!

Szereteted átjárja mindenünk,

miközben felold minden bánatot,

letöröl minden könnyet,

áldást oszt a szenvedőknek,

napról-napra vigaszt nyújt,

azoknak akik „éhezik és

 szomjúhozzák az Igazságot”.

Mi akik ismerjük és meghalljuk

Jó-Pásztorunk hangját,

mindannyian egyesülünk

az egymásra találás boldogságával

minden szerető szívvel,

az univerzum végtelen örökkévalóságában.

Ugye fájdalmaid közben is érzed kedvesem,

hogyan ölel gondviselőn magához a

Világ Világossága! Lumen Christi!

Laudétur Jézus Krisztus. In eternum. Amen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen!

//:Jézus kenyér, s bor színében://lá-lá-lá

(Budaörs, 2019. február 5.)

https://www.brke.org/lelki-kincsestar/eucharisztia#article
Tags: No tags