Csontváry Kosztka Tivadar Az öreg halász

Eller Mária: A vízről – Csontváry Kosztka Tivadar Az öreg halász című festményéhez

Eller Mária: A vízről

Csontváry Kosztka Tivadar Az öreg halász című festményéhez

Csontváry Kosztka Tivadar Az öreg halász

Kedvesem! Lépj be velem a „szoros kapun”, s induljunk el

e „keskeny úton”! Együtt egymásért szól ez a dal,

s nem a szirének hangját hallod,

benne a létezés öröme is megszólal…

Csontváry Öreg halászának homlokán

ott redőződik az emberiség szenvedéstörténete,

melyet a Földön a Pusztító fogságában vergődő

kába-Istenek irányítanak a pénz hatalmának bűvkörében.

Mögötte ott a végtelen tenger, – a Teremtő mosolyával -,

mely egykor az ég vizeiből szakadt ki.

Ez hajdanán a Teremtés negyedik napján népesült be

állatokkal, ugyanakkor, amikor az ég madaraival.

Ideje, hogy számot vessünk a múlttal és

mindannyian egyként várjuk, hogy

„Jöjjön el a Te országod” drága Jó-Istenünk.

Itt ismét kibújunk a „magzatvízből” és újjászületünk

lelkileg az Új Világban, Megváltónk újraeljövetelekor.

Majd újfent jöhet a megszentelő

megkeresztelkedés a „Jordán folyó” vízében.

Ez az őselem igazi éltető erő,

mely a „Bárány” helyettes áldozatával,

a keresztre feszítés szörnyű valóságában,

Jézus oldalából kifolyó vízzel

mossa tisztára lelkünket a bűntől.

Csókold le a könnycseppet szememről,

melyben ugyanúgy kapcsolódnak egymáshoz

az életet jelentő oxigén molekulák a páros hidrogénekhez,

mint a végtelen óceán vad hullámaiban,

ahol félelmükben összekoccannak a kövek.

Ám az őskereszténység jelképét hordozó,

tenger mélyén úszkáló halak közül,

egy ugrással a habok fölé emelkedik

egy boldog delfin pár,

szelíd nyugalmat és derűt árasztva.

Ekkor mellettük a hullámokon ringatózó

halászhajóból két bátor gyöngyhalász

nagy csobbanással vízbe veti magát és

követi a mélységbe a cethalakat,

ahonnan hamarosan új zsákmányukkal,

az igazgyöngyöt rejtő kagylókkal igyekeznek

vissza a csillámló víztükör felszínére.

Ebben az örömteli pillanatban megszólal egy

égi hang „azt mívelem, hogy embereket halásszatok”Mt 4,19

mire ők ketten, jó példával elől járva,

megszabadulva a földhöz ragadt élet béklyójától,

euforikus érzéssel egyesülnek a Mindenható

mindenhol jelenlévő határtalan nyugalmával

egyidejűleg a földi és égi vizekben.

(Budaörs, 2018. július 15.)

Fotó a netről Csontváry Kosztka Tivadar Az öreg halász c. festménye