Toth Enikő költő

Toth Enikő versei

Toth Enikő: Éjszakában

Éjszakában eszme kószál, virradatra álmot hajt,

szinte hallom citerázni a hamuárnyas, égi zajt.

Holdkaréjról ezüst szitál, csillognak a csillagok,

ablakom üvegtányérjára fénysugaruk ráragyog.

Őrangyalok puha keze horgol fényes-lepedőt,

a hamvas-égbolt pásztor botja terelgeti az időt.

S míg legelésznek éj-feketén a vad csillaglovak,

megszelídítik szempillámra rápilledő álmomat

**

Toth Enikő: Valahol

 

Valahol zene szól, tán édeni ének,

lágy ritmusán lebeg két megfáradt lélek,

hamvas az égbolt vászna, csillaggal tele,

békésen álmodik a tarka-ősz szele.

 

Mintha tavaszi zsongást ringatna az éj,

ezüstjét csiszolja a sovány holdkaréj,

kőszikla gyomrából üde forrás fakad,

szétárad a légben az illatos zamat.

 

Zene elhalkul, és pirkad az ég alja,

hóbortos szélkakas zörejét hallatja,

szendereg a város, pihennek a gépek,

álmodik ébren két botorkáló lélek.

Toth Enikő költő

 

**

 

Toth Enikő: Sóvárgás

A roskadozó ház körül fáradtan pihen az árnyék,

egy égi-vándor felröpül, füttye, üde rügyre ráég.

Ecsetel tintás ábrándom emlék vászonára újra

az összekuszált ábrákon – szívemnek elásott búja.

Diófaágon csúcsrügy ül, ölén nővirágot ringat,

mint éledő moha zöldül, élettelenségből pirkad.

Ajtókilincsen vén rozsda elszállt éveket nyikordul,

feledés naponta mosta, tartószögéből kifordul.

 

Agg tornác a talpam alatt felnyüszít, fájástól recseg,

festék rajta olyan szakadt, foszlanak az éltes-sebek.

Szúette küszöbön állok, senki nem szól ki, hogy – Jer, be,

Apám árnykarja még átfog, mintha ma sem hagyna cserben.

 

Garas zörren a markában, szinte hallom szelíd hangját,

von eresedett karjába, időpor terül el hamván.

Felcsikordul lélekkapum, mint cölöp a portaaljban,

anyaföldön tapos sarum, s gázolok az ősi gazban.

 

Homályosul szembogaram, keblemben a szívem szorong,

csordultig tele poharam, felszínre indulat tolong.

Elmennék, ne tudjam, hova, itt hagynám az őstájékot,

mint korszaknak igáslova, levetném a hámjátékot.