Meghívó Lelki-kártyavár című verses délutánomra a sashalmi könyvtárba

Illés Krisztina festőművész és Eller Mária költőnő a Találkozások c. festmény előtt

Szeretettel meghívjuk Önt és barátait könyvtárunkba, a nálunk 6. éve irodalmi, képzőművészeti rendezvényt szervező

Krúdy Gyula Irodalmi Kör

Irodalmi klubdélutánjára és új kiállításának megnyitójára

2019. május 2.-án csütörtökön,1600 órára.

„Utazás a Föld körül” címmel

Illés Krisztina festőművész

és

Szárnypróbálgatás” címmel

Vitányi Ildikó fotós

mutatják be alkotásaikat.

 

A kiállításokat megnyitja:

M.Jankó János költő, író

Az irodalmi részben:

Lelki – kártyavár”címmel

Eller Mária költő, publicista

mutatkozik be.

 

A költővel M. Jankó János beszélget

 

A műsorban közreműködnek:

 

Bárdos Tünde, Pánti Anna, Ujvári Ferenc,

A délután házigazdája:

  1. M.Jankó János költő

Cím: 1163 XVI. ker. Veres Péter út 53.

Megközelíthető az Örs vezér térről HÉV-vel, 3. megálló és

44, 45-ös busszal Sashalmi megálló, Rákosszentmihályról, 92-es busszal

Az Aranyhíd antológia 2018 kötet átadása a Krúdy Gyula Irodalmi Kör rendezvényén

Költők imái Aranyosapáti író-, költő-, alkotótábor CD-je

Közös verseskötettel ünnepelték a krúdys alkotótábor tagjai a költészet napját

balra Nick Ferenc, középen Németh Oszkár, (a Fonográf dobosa) jobbra Németh Nyiba Sándor

Eller Mária a Sóhajok hídja c. versét adja elő

Aranyhíd antológia 2018 és Költők imái Aranyosapáti író-, költő-, alkotótábor CD-je

Egy nappal az idei költészet napja előtt, 2019. április 10-én, a tavaly nyáron, Aranyosapátiban az  Aranyos-szigeten megrendezett alkotótábor írói, költői és képzőművészei ünnepelték együtt a Krúdy Gyula Irodalmi Kör rendezésében  Budapesten, az Erzsébetvárosi Közösségi Házban, hogy megjelent az Aranyhíd antológia 2018 kötet. Minden résztvevő kapott egy példányt a könyvből, melyben szerepeltek művei és abból a CD-ből is, melyen Németh Nyiba Sándor, a Magyar Kultúra Lovagja, az irodalmi kör új titkára, meg is zenésített tőlük, szerzőnként egy-egy verset.

Igazi örömünnep volt ez az érintettek számára, hisz egyben a nemzeti összetartozást is erősítette. Több szerző ugyanis határainkon kívül él és alkot, s így éppen ebben a formában – a táborokon és rendezvényen keresztül – ápolja a művészeteken keresztül kapcsolatát az anyaföldön élő irodalom- és művészbarátaival.

Aranyosapátiban az Aranyos-sziget alkotóház házigazdája és vezetője, a Magyar Köztársaság Arany Keresztjével kitüntetett Nick Ferenc, családjával. Tőle és a tábor főszervezőjétől Németh Nyiba Sándortól, a Krúdy kör titkáráról vehették át a könyveket és a CD-ket az érintett írók és képzőművészek. Kanizsa József, az irodalmi kör korábbi titkára, a Magyar Kultúra Lovagja és Nick Ferenc, akit szintén megillet ez a nemes cím néhány gondolatban összegezték a kezdeteket, a nemzeti összefogással kialakított Aranyos-sziget alkotóház köré szerveződött széleskörű kulturális együttműködést és kulturális missziót.

A nagyjából száz fős publikum előtt, előbb Németh Nyiba Sándor külön köszöntette, majd szólásra kérte fel zenésztársát, Németh Oszkárt, a Fonográf dobosát is.  A legendás zenészt úgy mutatta be, hogy a következő nyári művészeti alkotótábor vendége is lesz egyben, csakúgy mint Farkas Bertalan űrhajós. A legendás zenész, hosszasan mesélt az István a király rockoperával kapcsolatos alkotófolyamatról, közte a kezdeti nehézségekről is. „Én nem írok majd verseket a táborban, de nagyon szívesen mesélek majd akár még többet arról, hogy milyen volt részese lenni dobosként az István a király rockopera létrehozásának” – ígérte Németh Oszkár. (Németh Nyiba Sándor a fotó galériában szereplő diplomával ajándékozta meg a művészt.)

Egy tucatnyi költő, a bátrabbak közül, arra is vállalkozott, hogy előadja egy-egy versét a „nagyérdeműnek”. Általában nagy taps fogadta, az egyébként igen sokszínű, érdekfeszítő előadásokat.

Jómagam néhány szóval felhívtam a figyelmet a nézők között kiosztott irodalmi magazinomra, utalva arra, hogy a tavaly nyári költői táborban még csak álom volt ennek megvalósítása, de ma már többedszerre, örömmel adom az olvasók kezébe az egyre népszerűbb saját újságomat.  Véletlenszerűen éppen az a versem került kiválasztásra a most megjelent antológiába, melyet ebben a harmadik nyomtatott számban németül és magyarul is bemutattam az ihletet adó festménnyel együtt.

Ezt a versemet szavaltam el, a közönségből hangos tetszést kiváltva:

A Sóhajok hídjánál

Szerelemről suttognak az égerfák,

vigasztalják az égiek madarát.

Útra kélnek fehér galamb csapatok,

lelki békét, s boldogságot adjatok!

Velencébe, Szent Márk térre reppenek,

veled Drágám gondolába szökkenek.

Sóhajok hídjánál maszkod ledobhatod,

jó lett volna szeretni, gondolhatod.

„Jöhetnek az igazi arcvonások”

Amore mio-t zengnek, gondolások.

A „Randevú”-ra nem jött el az angyal,

Csontváry képéről Ámor elszárnyal.

A Canal Grandén nélküled szállok ki,

kis gerlévé változva, üzenem: mi

lehettünk volna a legszebb jegyespár,

de többé nem találkozom veled már.

Nem csókoltál meg egyik híd alatt sem,

nem érted meg:  mi is történt,  sohasem.

Kétségbe vontad mit Isten teremtett,

elsirathatod,  az Örök szerelmet.

(Szerk. megj. A sváb nevem: Eller ma is létező szó a németben és égerfát jelent)

Búcsúzáskor ezzel a közös versünkkel köszöntük meg hárman Aranyosapátiban Nick Ferencnek és családjának a barátságokat és lelkeket építő író- és képzőművészeti tábort tavaly nyáron:

 Eller Mária – Knábné Urfi Erika – Serdült Erika Irén: Köszönet

Nick Ferenc a Magyar Kultúra Lovagja,

vigyázó szeretetért szóljon a hála!

Nemes ügyért tettre kész egész családja.

Arany Kereszt kitüntetése mutatja,

nem volt hiábavaló fáradozása,

kincset érő önzetlen odaadása,

szép kedvességének el nem múló bája,

melyre most olyan büszke magyar hazája!

Jól esik nekünk víg kedélye, humora!

Aranyosapáti kultúránk tanyája,

szálljon rá és házára Isten áldása!

(Aranyosapáti, Aranyossziget Alkotótábor, 2018. augusztus 19.)

Ezúton is mégegyszer gratulálunk Nick Ferencnek, aki  mint a Falvak Kultúrájáért Egyesület elnöke a 2018. augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült! Ő és családja volt vendéglátónk a Németh Nyiba Sándor rendezett,  aranyosapáti Aranyosszigeten 2018. augusztus 16-19-e között megtartott  költői és művészeti alkotótáborban.

 

Drotleff Zoltán Váci Mihály-díjas költőtársammal alkotói közösségben, a velünk táborozó festőművész, Komondi Magdolna   Tenger mélyén   című festményéhez ezt a verset írtuk közösen a költőtáborban:

Rejtelmes mindenség

Komondi Magdi Tenger mélyén c. festményéhez

A tenger mélyéről tőrnek fel e szavak,

e csodák rejtekéből halhatatlanok,

a flóra bájától elbűvölve vagyok,

e képet látva leomlanak a falak!

Eszembe ötlik a hatalmas végtelen,

parányi porszemként elmerengve állok,

e rejtelmes mindenség részévé válok,

melyet sosem ismerhet meg az értelem.

Aranyosapáti, Aranyosszigeti Alkotótábor, 2018. augusztus 18.

                                   Eller Mária és Drotleff Zoltán (Váci Mihály díjas költő)

 

 

Külön köszönöm Zoltánnak és Magdinak ezt a szép emléket, csakúgy mint Imre Annának is, akinek a Pokol tüze című festménye ihletett meg alkotásra a nyári táborban:

Eller Mária: Gondolatok a vérről négy sorban

Imre Anna A pokol tüze c. festményéhez

„Krisztus vére ihless meg engem”, zeng az ima,

értünk halt meg a kereszten az Emberfia.

A halhatatlanság italával a borral,

kössünk vérszövetséget örökre a jóval!

(Aranyosapáti, aranyosszigeti alkotótábor, 2018. augusztus 18.)

Remélem még sok hasonló élménygazdag táborozást szervez nekünk Németh Nyiba Sándor író, költő, olimpikon, médiamunkatárs és ugyanilyen jó hangulatú közös alkotásra ösztönözzük majd egymást is, melyről tanúbizonyság a most megjelent antológia és a zenés feldolgozásokat tartalmazó CD-k is.

Köszönjük a Krúdy kör új elnökének azt a sok munkát és energiát, melyeket erre áldoz mindannyiunk örömére!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toth Enikő versei

Toth Enikő: Éjszakában

Éjszakában eszme kószál, virradatra álmot hajt,

szinte hallom citerázni a hamuárnyas, égi zajt.

Holdkaréjról ezüst szitál, csillognak a csillagok,

ablakom üvegtányérjára fénysugaruk ráragyog.

Őrangyalok puha keze horgol fényes-lepedőt,

a hamvas-égbolt pásztor botja terelgeti az időt.

S míg legelésznek éj-feketén a vad csillaglovak,

megszelídítik szempillámra rápilledő álmomat

**

Toth Enikő: Valahol

 

Valahol zene szól, tán édeni ének,

lágy ritmusán lebeg két megfáradt lélek,

hamvas az égbolt vászna, csillaggal tele,

békésen álmodik a tarka-ősz szele.

 

Mintha tavaszi zsongást ringatna az éj,

ezüstjét csiszolja a sovány holdkaréj,

kőszikla gyomrából üde forrás fakad,

szétárad a légben az illatos zamat.

 

Zene elhalkul, és pirkad az ég alja,

hóbortos szélkakas zörejét hallatja,

szendereg a város, pihennek a gépek,

álmodik ébren két botorkáló lélek.

Toth Enikő költő

 

**

 

Toth Enikő: Sóvárgás

A roskadozó ház körül fáradtan pihen az árnyék,

egy égi-vándor felröpül, füttye, üde rügyre ráég.

Ecsetel tintás ábrándom emlék vászonára újra

az összekuszált ábrákon – szívemnek elásott búja.

Diófaágon csúcsrügy ül, ölén nővirágot ringat,

mint éledő moha zöldül, élettelenségből pirkad.

Ajtókilincsen vén rozsda elszállt éveket nyikordul,

feledés naponta mosta, tartószögéből kifordul.

 

Agg tornác a talpam alatt felnyüszít, fájástól recseg,

festék rajta olyan szakadt, foszlanak az éltes-sebek.

Szúette küszöbön állok, senki nem szól ki, hogy – Jer, be,

Apám árnykarja még átfog, mintha ma sem hagyna cserben.

 

Garas zörren a markában, szinte hallom szelíd hangját,

von eresedett karjába, időpor terül el hamván.

Felcsikordul lélekkapum, mint cölöp a portaaljban,

anyaföldön tapos sarum, s gázolok az ősi gazban.

 

Homályosul szembogaram, keblemben a szívem szorong,

csordultig tele poharam, felszínre indulat tolong.

Elmennék, ne tudjam, hova, itt hagynám az őstájékot,

mint korszaknak igáslova, levetném a hámjátékot.

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör költészet napi rendezvénye a sashalmi könyvtárban 20190404

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör rendezvényén saját verseimet adom elő

 

Németh Nyiba Sándor a Krúdy Gyula Irodalmi Kör új titkára

M.Jankó János

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör költészet napi rendezvényén elsősorban tréfás műveit adta elő M.Jankó János a verses délután házigazdája, Dr. Vermes György  – aki egyben a műsor szerkesztője is volt -, Németh Nyiba Sándor az irodalmi kör új titkára, Újvári Ferenc (saját versein kívül a kör elnökétől Király Lajostól is) és jómagam, Eller Mária.  Rehorovics Anita festőművész ismét több mint 20 kiváló alkotásával mutatkozott be a sashalmi könyvtárban, amit érdemes akár még utólag is felkeresni. Anita különleges festményeinek kedvenc témái főként a lovak, a tájképek, a portrék. Ízelítőül tekintsenek meg egyet versem mellett. (Ez nem fejjel lefelé van, ilyen különleges visszatükröződést ábrázol, víz felszínéről nézve.) A most kiállított művek a könyvtár nyitva tartási idejében a következő rendezvényig láthatóak lesznek. Erre 2019. május 2-án 16 órától kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk, ugyanis itt ismét Illés Krisztina festőművész kiállításával egybekötött egy órás versbemutatóm lesz látható és hallható. Ahogy tőlem már megszokhatták kedves olvasóim, verseim a festmények által ihletett alkotások lesznek, míg valószínűleg be fogunk tudni mutatni olyan új festményt is Krisztinától, melyet versem alapján fog elkészíteni addigra. Már most megígérem, hogy Pánti Anna Erkel-díjas operaénekes csodás énekében újra gyönyörködhetnek akik ellátogatnak rendezvényünkre a sashalmi könyvtárba. A mai költészetnapi rendezvényen nemcsak sokoldalú énektehetségével kápráztatott el bennünket, mint szokás szerint,  hanem pályafutásával kapcsolatos kedves, humoros történetekkel, valamint a műsorba jól illeszkedő, ez alkalomra írt vicces versével is, amit a közönség jóízű kacagással fogadott. Ezt ígérem rövidesen leközlöm majd magazinomban is.

 

 

 

 

 

Eller Mária: Költészet napi tréfás csacsogás   (A Krúdy kör sashalmi

rendezvényére)

 

Jól esne egy kis csacsogás

gerlepárommal, pénzköltészet helyett.

E kedves pillanatokkal ajándékoznánk meg egymást.

Mondd meg mit gondolsz a pénzről

és megmondom ki vagy!

Mondd meg mit gondolsz a csókról és a táncról

és megmondom ki vagy!

Mondd meg mit gondolsz a versről

és megmondom ki vagy!

Immáron ősztincsekkel, mégis

őszinte gyermeki érzésekkel dalolok:

a tipegésről, totyogásról,

locsogásról, lobogásról,

locsolásról, tintázásról,

tintatartóról, tiszta kancsóról,

bűvös hajlamaink fogságáról,

melytől ments meg, mint a foghúzástól!

(2019. április 4. )

Pánti Anna : SZERELMES  SÜL

 (Ez a vers nem sületlen, hisz van benne bőven sül,

                                   remélem érvényesül!)

                                      Vajon kisül  …kibe szerelmes a sül ???

Virágos képe elhíresül…

Verset is tud …de belesül

ha szerelmével szembesül.

Napozna… de fél, hogy lesül,

inkább elméje  „fényesül”

szerelme erről értesül,

talán álma beteljesül!?

S boldog lesz, ha  megnősül…

Majd kisül!

 

Eller Mária: József Attila költészete kitárja lelkemet

Alcím: Költészet Napi szerelmes szonett

 

Gyere, nézz rám és ülj mellém szentem,

„a rakodópart alsó kövére”.

Pupillád összerezzen a fényre,

megcsillan a víz, könnyes a szemem.

 

„Mondd, –  távozzon tőlem a félelem”,

mosolyod szád szélén, ölelésre

nyílik két karod, szíved tüzére,

mely azt szeretné, hogy velem éljen.

 

Költészeted kitárja lelkemet,

gyémánt tisztaságot találsz benne,

mely mindig áthatja tetteimet,

 

ha vágyakozó lényed figyelne,

állnád vágyódó  tekintetemet,

gyógyírt kapnál súlyos sebeidre.

(Budaörs, 2018. április 11. 8 óra)